Інформаційна сторінка

Звіт про роботу Конотопської дитячої школи мистецтв 2019-2020 навчальний рік

Інформаційна довідка

Порівняльна таблиця контингенту учнів за 2017-2020 роки

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Хореографічне відділення
13 груп /119 учнів 11 груп/127 учнів 11 груп/115учнів
 Музичне відділення
4 групи/45 учнів 4 груп/ 43учнів 4 груп/42 учнів
Театральне відділення
13 груп /172 учнів 13 груп/166 учнів 13 груп/161 учнів
Відділення ДПМ
7 груп/ 64 учні 10 груп/ 98 учнів 8 груп/88 учнів
37 груп 400 учнів 38 груп 433 учнів 36 груп/ 404учні

 

Порівняльна таблиця участі учнів школи в конкурсах та фестивалях

 

  2017-2018 2018-2019  
Хореографія
Міжнародні 4 5 12
Всеукраїнські 14 15 3
Обласні
Регіональні 1 3
Театр
Міжнародні 7 10 12
Всеукраїнські 12 6 27
Обласні 1 5 2
Регіональні
Музика
Міжнародні 6 5 9
Всеукраїнські 2 7 12
Обласні 9 4 1
Регіональні 14 8 3
ДПМ
Міжнародні  
Всеукраїнські  
Обласні 2 2 2
Регіональні 1 2 3
Всього: 73 75 86
Загальні дані
Міжнародні 17 20 33
Всеукраїнські 28 28 42
Обласні 12 11 5
Регіональні 16 13 6

 

Порівняльна таблиця вступу випускників школи до вищих навчальних закладів мистецького спрямування

 

Рік Кількість випускників Кількість випускників, що вступили до ВУЗів % від загально кількості випускників
2013 18 8 48%
2014 30 5 17%
2015 4 4 100%
2016 24 4 16%
2017 21 7 30%
2018 31 4 13%
2019 35 8 23%
2020 30 3 10%

 

Аналіз роботи школи мистецтв за 2019-2020 навчальний рік

 

У 2019–2020 навчальному році провідною ідеєю навчально-виховного процесу в школі мистецтв було виховання справжнього громадянина, патріота рідної землі, створення умов для осмислення вихованцями подій, що відбуваються в Україні, та адекватного ставлення до них. Одним із важливих завдань викладачів і керівників творчих колективів стало формування культури поведінки та спілкування вихованців. Важливим залишилося формування творчих здібностей вихованців, особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, розвиток естетичної свідомості, здатності до самореалізації та самовдосконалення.

У 2019-2020 н. р. навчально-виховна робота з учнями школи здійснювалася згідно річного плану роботи школи. Першочерговим завданням було збереження мережі класів та творчих колективів. Станом на 1 вересня 2019 року в школі навчалось 404 учні, закінчили навчальний рік 404 учні. Таким чином плинність контингенту учнів у 2019-2020 році складає 0 чоловік.  На хореографічному відділенні: на початок – 115 /закінчили – 122 (+7); на театральному відділенні:  161/155 (-6) на музичному відділенні: 40/42 (+2), на відділенні ДПМ 88/85(- 3). Аналізуючи динаміку руху контингенту учнів слід звернути увагу та провести необхідну роботу завідувачам театрального та  відділення декоративно-прикладного мистецтва щодо проведення заходів по утриманню учнівського контингенту.

Аналізуючи показники минулого року станом на 31.05.19 року в школі навчалося  409 учні, у порівняні з цим періодом – на 5 учнів менше.  За попередні роки кількість учнів поступово збільшувалась. Але цього року за рахунок не набраних класів в школі-інтернаті №2 (а це 22-24учні) у зв’язку з відсутністю умов навчання та формування груп відповідно до Статуту дитячої школи мистецтв, вже на початок року ми мали зменшення контингенту учнів.

Незважаючи на це слід зазначити істотне збільшення учнів на відділенні ДПМ: 2018 рік – 64 учні/ 2020 рік – 85учні, що говорить про активну роботу викладачів відділення в цьому напрямку. На музичному,  театральному та хореографічному відділенні, враховуючи показники останніх двох років відбувається  поступове зменшення контингенту. Мережа творчих колективів залишається незмінною.

Протягом 2019-2020 року всі контрольні заходи на відділеннях відбувалися відповідно до п 2.1. Плану роботи школи на 2019-2020 рік та вимог навчальних програм. В кінці року у зв’язку з карантинними заходами були проведені огляди робіт учнів ДПМ, перевідні іспити з предмету за вибором, фаху та основ сценічної мови в дистанційному режимі. Всі результати занесено в протоколи іспитів та класні журнали. Всі учні атестовані та переведені до наступних класів.

На конкурсах та фестивалях різного рівня організації учні показували високий результат.

Кваліфікаційні іспити відбулися згідно графіку в дистанційному режимі. Для проведення екзаменів з предметів «Початковий курс історії мистецтв», «Народно-сценічний танець», «Основи акторської майстерності» були розроблено тестові питання та розміщено на освітнім он-лайн-порталі для вчителів «На Урок». Решта іспитів проводилась шляхом перегляду відеозаписів програмних виступів випускників, та написання ними завдань відповідно програмним вимогам до кваліфікаційних іспитів.

Цього року особливо гостро постало питання щодо слабкої підготовки учнів з предмету за вибором викладачів Малярової Т.В., Гавро М.А. та Тимошенка С.В. Виявилась невідповідність вимогам програма кваліфікаційного іспиту з фаху (вокал) учня Романова Іллі (викладач Тимошенко С.В.). Це свідчить про недостатню роботу з боку голови методобєднання музичного відділення та адміністрації закладу щодо проведення прослуховувань, відстеження програмового матеріалу, об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів, контролю за відвідуванням занять як з боку учнів так і викладачів.

Учнів, які закінчили повний курс навчання в ДШМ і отримали свідоцтва про позашкільну освіту – 30, з них 3 учні музичного відділення (1 з відзнакою), 12 учнів хореографічного відділення (12 дипломів з відзнакою), 15 учнів театрального відділення (7 – дипломи з відзнакою), Вступили до вищих навчальних закладів мистецького спрямування випускники школи:

Прізвище, ім’я випускника Відділення Заклад Факультет/

спеціальність

Степанченко Кирил Театральне Харківський національний ніверситет мистецтв ім. Котляревського Актор театру та кіно
Драч Олександра Музичне Київська муніципальна академія музики ім. Глієра Народні інструменти (гітара)
Данильченко Вероніка Музичне Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтва Естрадний спів

 

Науково – методична робота в школі велася в напрямку реалізації   другого етапу науково-методичної проблеми «Виховання творчої еліти нового зразка на засадах загальнолюдських, національних, моральних, культурних та духовних цінностей шляхом використання традиційних та інноваційних психолого-педагогічних методів та технологій».

Над реалізацією завдань працювало 26 педагогічних працівники.

Повну вищу  освіту мали 18 педагогів (70%), базову вищу –  1 особа (3,8%), неповну вищу фахову освіту мають 7 педагогів, 2 з яких навчався  вищому навчальному закладі. За віком переважають учителі від 30 до 50 років – 20 осіб (76%), які мають педагогічний стаж роботи понад 10 років. В школі працювало 10 вчителів (40%), які мають вищу, першу та другу кваліфікаційні категорії. З них кваліфікацію «спеціаліст І категорії» – 4  вчителів, «спеціаліст вищої категорії» – 4 особи, 2 викладачі мають педагогічне звання «Старший вчитель».

Діяльність методичної роботи школи була спрямована на підвищення рівня професійної майстерності викладачів, збільшення кількості і покращення якості і науково-методичних розробок, психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально-технічне забезпечення умов переходу до реалізації нової науково-методичної проблеми; опанування навичок впровадження нових педагогічних технологій освітньої діяльності; моніторинг аналізу роботи, вивчення рівня навичок досягнень учнів, їх вихованості, розвитку.

Були проведені семінарські заняття, педагогічні ради, відкриті уроки і заходи, засідання ШМО, робота творчих груп, наставництво, індивідуальна робота, майстер-класи, тренінги, теоретичне моделювання уроків в контексті проблеми, теоретичний аналіз.

Відбулося 4 заняття постійно-діючого семінару – практикуму «Оптимізація процесу розвитку акмеологічної культури особистості засобами інноваційного наповнення освітнього середовща» (керівник Міфтахова В.В.), останнє з яких відбулося в дистанційному режимі у зв’язку з загальнонаціональними карантинними заходами. Основними завданням були оволодіння педагогами науково-теоретичною базою, осмислення ППД з проблемного питання та визначення їх рівня обізнаності та володіння діяльнісним підходом, інноваційними технологіями  у навчально-виховному процесі.

На занятті у жовтні педагогами школи було розглянуто  шляхи впровадження в навчально-виховний процес закладу  STEAM-технологій, та ознайомлено з досвідом роботи з цього питання  педагогів відділення декоративно-прикладного мистецтва  (Мех Є.І., Ющенко І.П.).

На заняті у січні  розглядалися  теоретико-методологічні основи арт-технологій , технології розробки програми заходів та здійснення аналізу  та оцінки результатів івент – заходів. Під час  практичної частини семінару викладачі спробували  розробити  івенти   відповідно до технологічної карти організації подібних заходів.

У лютому заняття відбулося в форматі «Печа-куча».  Хоч  даний формат забирає дуже багато часу на підготовку, але це виявився чудовий спосіб тренування стислості й точності висловлювання, а саме головне дозволяє змістовно, без зайвої «води» донести інформацію та економити час проведення заходу.  На цьому занятті були розглянуті такі арт-технології як перформанс, сторітейлінг та  квест-технології .

В квітні, у зв’язку з карантинними заходами  заняття відбулося дистанційно через  застосування Zoom. Викладачі продовжили знайомство з арт-технологіями, такими як флеш-моб, фешин – показ  та сейшин. Було проаналізовано досвід колег з використання даних технологій та розглянуто можливості їх більш широкого застосування в навчальний процес закладу.

Протягом року творчі групи викладачів працювали над розробкою, та організацією івент-заходів для учнів різних вікових категорій, результатом роботи яких і стало проведення цих заходів.

У 2019-2020 року було проведено відкриті уроки викладачів: Дегтяр Юлії Іванівни, Сичової Олени Іванівни, Малярової Таісії Володимирівни, Райденко Олени Петрівни, Кузнєцової Марини Вікторівни, Боровської Любов Іванівни,

Меха Євгенія Ігоровича, Макарової Алли Олександрівни. Всі уроки відбулися на високому теоретичному та методичному рівні, з використанням новітніх технологій.

У березні був проведений фестиваль методичних ідей та знахідок «Творчість як прояв професійної компетентності педагога» до якого викладачами, що атестувалися у 2019-2020 навчальному році , були підготовлені презентації власного досвіду роботи.

Колектив школи брав участь у фестивалі «Ліга талантів», який відбувався в рамках конкурсу «Керівник гуртка ». До І туру була підготовлена презентація закладу с залученням учнів школи. ІІ тур був присвячений історії Конотопщини. Наш заклад представляли: директор школи Мищишина Є.З., викладач початкового курсу історії мистецтв Заплєшна Ю.В. та випускники театрального відділення, вихованці Народного колективу «Смайл» Лютий Д. та Нештенко К. Команда показала високий рівень знань та отримала максимальну кількість балів. Нажаль ІІІ туру не відбулося у зв’язку з загальнонаціональними  карантинними заходами.

На засіданнях  педагогічних  рад   розглядались питання:

Система педагогічних впливів для забезпечення психологічного комфорту у навчанні як умова ефективної соціалізції учня;

Інноваційна діяльність школи в системі формування компетентної особистості;

Національно-патріотичне виховання, як пріоритетна складова процесу виховання творчої еліти нового зразка;

Атестація педагогічних кадрів як засіб підвищення педагогічної майстерності вчителів.

Організовано роботу методоб’єднань викладачів гри на музичних інструментах – викладачів музичного відділення (Керівник  Тимошенко С.В.), викладачів театральних дисциплін (Керівник Ігнатенко О.А.), викладачів відділення декоративно-прикладного мистецтва (Керівник ГомзарЛ.І.), викладачів хореографічного відділення, яка була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителів, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність ШМО було сплановано  на основі річного плану роботи школи та перспективної Програми розвитку  школи.

Матеріали викладачів школи  Макарової Алли Олександрівни  «Приготуйтесь, ВАШ вихід!» (Збірка сценаріїв музично-літературних композицій), Ігнатенко Олени Анатоліївни «ТРЕНІНГ ЗІ  СЦЕНІЧНОЇ МОВИ» Методичні рекомендації для керівників театральних колективів, викладачів театральних відділень початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів),          Яценко-Мех Юлії Миколаївни «КОНФЛІКТ, КОНТАКТ, САМООЦІНКА» (Збірник вправ спрямованих на розвиток комунікативних здібностей) були подані на на участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти.

Під час карантину викладачі систематично займались самоосвітою та були слухачами вебінарів та інтернет конференцій :

Інтернет – конференції :

–        «Мислення логічне, креативне, критичне»

–        «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми»

Вебінари:

– «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять»

– «Організація дистанційного навчання у кризових умовах: за результатами першого тижня навчання.

-« Як налагодити ефективне Он-лайн – навчання та покращити комунікацію з учнями»

– «Викладання трудового навчання в умовах карантину»

– «Сучасний урок: у пошуках натхнення»

– «Он-лайн – тести: принципи успішної взаємодії під час дистанційного навчання»

– «Особистий професійний блог вчителя: дизайн, контент, просування.

– «Форми та методи подання матеріалу в умовах дистанційного навчання»

– «Дистанційне навчання за допомогою Class Dojo  для вчителів, учнів та їх батьків»

– «Он-лайн-тести: варіанти завдань для ефективної взаємодії»

– «Розвиваємо емоційний інтелект: можливості он-лайн-тестів та флеш-карток».

– «Сучасний урок: у пошуках натхнення»

– «Візуалізація в освітньому процесі: скрайбінг, скетчноутінг, інтелект-картки та інше»

– «Powtoon – створення анімаційних презентацій»

– «Мистецтво розповідей смішних історій у текстах та кіно»

– «Міжнародний рух Design for Change як засіб розвитку дизайн-мислення і виховання»

Протягом року високий рівень майстерності учні протягом року демонстрували на конкурсах та фестивалях різного рівня де здобували призові місця.

Виховання  людини – громадянина, що вміє адаптуватися в сучасному світі, здатність найти своє місце в ньому, самостійно приймати рішення, висловлювати свою думку, творчо мислити, – ось основні завдання, які поставлені на 2019-2020 навчальний рік.

Реалізація завдань виховної роботи відбувається  через залучення дітей до проектної діяльності.  Цього року в рамках проекту «Дитячий музичний театр» Народним театральним колективом «Смайл» (керівники Новикова Т.М., Яценко-Мех Ю.М.) були підготовлені та показані мешканцям нашого міста різножанрові вистави: «13 зірка», «Де живе Новий Рік?», «Дім з привидами». Ці вистави побачили близько 2000 тисяч глядачів міста та району. На каналі YouTube, в  соцмережі «Facebook» – «Добрий Хортон», «Дюймовочка», «Таємниця семи гномів», «Лускунчик та Мишачий Король».

Для вихованців Народного театрального колективу «Смайл» викладач Любота У.С. підготувала літературний вечір до 130-річчя від дня народження Остапа Вишні «Усміхнемось щиро Вишні». Діти познайомились з подробицями життя та творчості відомого майстра гумору, та на завершення отримали сюрприз –  періжки з вишнями.

Викладачем Новиковою Т.М. була організована поїздка до Сумського обласного театру ім. Щепкіна на виставу «Пер Гюнт». Неймовірні враження отримали від побаченого як діти, так і дорослі.

14 жовтня о 12:00 на території Собору Різдва Пресвятої Богородиці відбулися урочисті заходи з нагоди відкриття «Пантеону національної пам’яті Конотопу». Народний театральний колектив «Смайл» виступив з композицією «Я люблю Україну свою».

Народний театральний колектив «Смайл» став переможцем першого фестивалю колядок та щедрівок «Різдво з зіркою». Зірка – голова журі  Народний артист України Тарас Петриненко.

Народним театральним колективом «Лицедії» (керівники Макарова А.О., Ігнатенко О.А.) підготовлено захід до свята Першокласників. Після посвята в Першокласникі кожен відчув себе частинкою мистецької родини.

Найцікавішу екскурсію новорічними странами Европи провели «Лицедійчики» дітям та батькам школи в традиційному новорічному родинному святі «Новий рік – на поріг».

Неперевершеною ведучою разом з вихованцями стала Макарова А.О. в концерті до жіночого свята. Кожен глядач отримав гарний «Весняний настрій», позитивні емоції від свята, яке підготувала Боровська Л.І.

Театральним колективом «Лицедії – дубль» (керівник Дегтяр Ю.І. ) показана благодійна музична вистава до Дня Святого Миколая «Миколая зустрічаємо в цей святий  величний час» для дітей учасників ООС, учнів та батьків школи мистецтв. Всі отримали велике задоволення від побаченого.

Міжнародний День рідної мови театральний колектив «Лицедії-дубль» (керівник Дегтяр Ю.І.) відзначив концертом  «Солов’їний голос у моєї мови».

Такі заходи потрібні для збереження духовного надбання кожного етносу, рідної мови, мудрості, культури, традицій та обрядів. Також колектив брав участь у благодійному концерті на підтримку онкохворим дітям.

З метою пізнання культурної спадщини українського народу, вивчення традицій, залучення дітей до їх відтворення викладачами та учнями відділення декоративно-прикладного мистецтва продовжується робота над проектом «Український костюм у дзеркалі часу». В цьому році діти та викладачі відділення в рамках проекту працювали над виготовленням українських етнічних прикрас – гердан.

Викладачами  відділення декоративно-прикладного мистецтва Ющенко І.П. та Гомзар Л.І. були проведені  майстер-класи для учнів школи мистецтв:

 • з паперопластики «Листівка першокласнику»;
 • з виготовлення новорічних прикрас «Ялинкові прикраси»;
 • з стрічок до Дня 8 березня «Квітковий аромат».

Підготовлено виставки творчих робіт учнів ДПМ «Осіннє золото», «Зимовий настрій». Дитячі роботи приймали участь у виставці-конкурсі «Замість ялинки – букет».

Протягом навчального року викладачами відділення було розроблено та пошито велика кількість театральних та хореографічних костюмів і аксесуарів. До звітного концерту школи викладачем Гомзар Л.І. проведена велика робота по виготовленню крил янголів.

Образотворче мистецтво – могутній засіб проникнення в духовне життя дитини. Через кольори на папері є можливість зазирнути в душу дитини, відчути її настрій. Тому і стало традицією в школі мистецтв проведення виставок малюнків, до яких діти з великою  зацікавленістю та задоволенням  готують свої роботи. Викладачем живопису Мех Е.І були проведені виставки:

 • до Міжнародного Дня Миру «Миру в Україні бути»;
 • до Дня художника «Я – майбутній художник»;
 • до Всесвітнього Дня дитини «Я – щаслива дитина»;
 • «Зимовий вернісаж»;
 • до Дня 8 березня «Найдорожчій матусі».

До Дня художника України Євгеній Ігорович підготував персональну виставку живопису «Осінній етюд». На полотнах представлені осінні краєвиди Конотопщини та Бахмача.

Самим маленьким учням нашої школи до Дня дитинства викладачами Кузнєцовою М.В. та Райденко О.П. проведено дитяче свято «Країна «Кіндерляндія». Діти змагались з батьками, отримували масу позитивного настрою та енергії.

Малярова Т.В. в цьому році започаткувала мистецькі зустрічі учнів та викладачів музичного відділення «Арт-сейшен «Music mix», де діти демонструють свої таланти в будь-якому напрямку мистецтва.

Викладачем музичного відділення Буднік Н.О. підготовлено концерт до Дня Захисника Вітчизни.  Діти за допомогою відео матеріалів ознайомились з історією нашої держави, борцями за незалежність від козацтва до сьогодення.

Кузнєцовою М.В. та Сичовою О.І.  підготовлено звітний концерт відділення «Я – майбутня зірка».

Учні школи під керівництвом викладачів Тимошенко С.В. та Трусенко І.В. взяли участь у Міському фестивалі колядок та щедрівок «Різдвяний передзвін».

Учні та викладачі школи брали активну участь у проведенні  міських організаційно-масових заходах:

 • День міста;
 • Благодійний концерт «З надією на життя»;
 • Участь у концерті РДА до Дня вчителя;
 • Спортивно-розважальна програма до Дня Українського козацтва;
 • І етап фестивалю позашкілля «Ліга талантів»;
 • Участь у концертній програмі фестивалю «Природа навколо нас»;
 • ІІ етап фестивалю позашкілля «Ліга талантів»;

Для дітей молодшого шкільного віку викладачами школи були підготовлені та проведені: новорічна інтермедія «Таємниця валізи мадам Крисі» (для учнів 1-2 класів) та шоу-програма «Ice Party» (для учнів 3-4 класів). В новорічні програми включені цікаві інтерактивні ігри для дітей разом з героями, танцювальні флеш-моби, різноманітні конкурси. Незабутні враження  для дітей залишила  атмосфера піратської вечірки, спільна подорож по конкурсній піратській карті. Така форма проведення дозволила максимально задіяти всіх присутніх на заходах. Новорічні програми проведені в СШ № 9, СШ № 3. НВК ЗОШ І ступеню та для учнів ДШМ. Усього проведено 10 новорічних інтермедій «Таємниця валізи мадам Крисі»  та 6 шоу-програм «Ice Party».

У зв’язку з оголошенням Кабінетом Міністров загально-національного карантину з 17.03.2020 навчально-виховний процес в школі відбувався дистанційно. Для подальшої роботи викладачами школи були створені групи в  соцмережі «Facebook»:

 • Народний театральний колектив «Смайл» (кер. Новикова Т.М., Яценко-Мех Ю.М.);
 • Народний театральний колектив «Лицедії» (кер. Макарова А.О., Ігнатенко О.А.);
 • Театральний колектив «Лицедії-дубль» (кер. Дегтяр Ю.І.);
 • Liberty (хореографічний колектив, кер. Боровська Л.І.);
 • Хореографічний колектив «Юні-Флеш»(кер. Райденко О.П.);
 • Хореографічний колектив «Пролісок» (кер. Гриненко С.М.);
 • Musik’unt (для учнів музичного відділення).

Викладачі також працювали з учнями через групи в Viber, Instagram, на освітніх платформах На урок, Всеосвіта,  за допомогою платформи Zoom Video Communications.

Під час карантину учнями та викладачами театрального відділення були проведені онлайн уроки, онлайн репетиції, створені проекти, розробки, онлайн-екскурсії «Театри світу», «Музеї світу», «Галерея костюмів», відеолистівки, відео звіти, відео-згадки, челенджи, відеофільми.

Викладачем відділення ДПМ Гомзар Л.І. було проведено майстер-класи: «Як зробити лекало для квітки», «Квітка з органзи» в учнівській групі соцмережі fb.

Виховні заходи, заплановані в річному плані, по можливості були інтерпретовані для виконання в соціальній мережі, залучивши дітей до виховного процесу дистанційно. Викладачами використовувались різноманітні форми організації виховної роботи з дітьми, з  залученням учнів та їх батьків.

 1. Флеш-моб «Ізоляція» для учнів хореографічного відділення.
 2. Флеш-моб – вітання до Дня театру в соцмережі «Facebook» Народним театральним колективом «Смайл».
 3. #Смайл#челлендж#ЧЕЛЕНДЖ до Всесвітнього дня поезії.
 4. Відеовітання з Днем перемоги  Народним театральним колективом «Смайл».
 5. Online – вітання з Міжнародним Днем матері в соцмережі «Facebook».
 6. Челендж #ДеньВишиванки в соцмережі «Facebook».
 7. Відеопривітання: «Вишиванка моя, вишиваночка….» в соцмережі «Facebook».
 8. Відеопривітання з закінченням навчального року.
 9. Відеопривітання  «Випускник 2020».

З метою виховання поваги учнів до традицій українського народу протягом навчального року викладачами школи було проведено такі заходи:

 1. Конкурс малюнків на асфальті до Міжнародного дня миру «Миру в Україні бути!»
 2. Робота виставки «Український костюм у дзеркалі часу», робота над виготовленням головних уборів, гердан.
 3. Майстер- клас з ДПМ «Чарівна краса вишиванки».
 4. Концерт «День Захисника України – це мужності й геройства свято!»
 5. Відкриття пантеону «Небесна сотня» Новикова Т.М.
 6. Літературний вечір «Усміхнемось щиро Вишні» до 130-річчя від дня народження Остапа Вишні.
 7. Вечір скорботи до Дня пам’яті жертв голодомору.
 8. Година вшанування пам’яті  жертв Голокосту «Скорботна свічка пам’яті святої».
 9. Різдв`яний концерт “Україна колядує» м.Конотоп, Народний театральний колектив «Смайл» кер. Новикова Т.М., Яценко-Мех Ю.М.
 10. Концерт до Міжнародного Дня рідної мови «Солов’їний голос у моєї мови».
 11. Поетична хвилинка  “Поезія  Шевченка – то музики народної душа”.
 12. Майстер-клас з народної хореографії «Україно моя калинова!».
 13. Online – вітання з Міжнародним Днем матері в соцмережі «Facebook».
 14. Відеопривітання: «Вишиванка моя, вишиваночка….» в соцмережі «Facebook».
 15. Челендж  до Дня пам’яті та примирення  в соцмережі «Facebook».
 16. Челендж – вітання з Днем вишиванки в соцмережі «Facebook».